O nas

W roku 2006 Prof. Paweł Brzuski i doktor Magdalena Hędrzak, na przykładzie naszych działań  przygotowali referat który został wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji we Włocławku  pt. „Efekty Gospodarowania Zwierzyną Drobna na Przykładzie KŁ”Knieja”. Studenci tej uczelni nie tylko pomagają nam w inwentaryzacji, ale także piszą prace magisterskie prowadząc obserwacje w naszym obwodzie. W roku 2008 powstała praca magisterska pt. ”Rozmieszczenie i rodzaj czynników stresogennych oraz ich wpływ na reakcje sarny w terenie zurbanizowanym”. W roku 2009 praca magisterska pt. ”Występowanie lisów na terenie gospodarowania  KŁ ”Knieja”.

Najtrudniejsze okazuje się podniesienie do wysokiego poziomu ilości kuropatw. Choć chronione są u nas szczególnie, są bardzo wrażliwe na ostre i śnieżne zimy, które na południu Polski występują dość często. Dużym zagrożeniem są też ptaki drapieżne, których tutaj nie brakuje. Same będąc pod ochroną niszczą niemal doszczętnie stada kuropatw doskonale widoczne na śniegu.

Od roku 1996 rokrocznie urządzamy dla mieszkańców i rodzin myśliwskich wielki festyn z okazji patrona myśliwych św. Huberta. W pierwszą niedzielę listopada zapraszamy wszystkich pod wybudowaną przez nas kapliczkę  w środku lasu. Po uroczystej Mszy polowej uświetnionej sygnałami łowieckimi i udziałem zespołu ludowego zapraszamy wszystkich do myśliwskich ognisk. Przy dzwiękach  zespołów muzycznych częstujemy gorącym posiłkiem z kuchni polowej. Wszystkie przybyłe dzieci obdarowywane są prezentami. Festyny gromadzą  setki osób i odbijają się szerokim echem wśród społeczności lokalnej  Organizujemy z dziećmi  z miejscowej szkoły zbiór kukurydzy na zimę, zakończony ogniskiem i pogadanką edukacyjną. W okresie zimowym organizujemy kuligi.

Na terenie obwodu nr. 1 Książ Wielki posiadamy dwa niewielkie kompleksy leśne o łącznej powierzchni  ok. 800 ha otoczone monokulturą. Pomimo słabych warunków w obwodzie tym posiadamy bardzo dobry stan dzików, saren, a obecnie sprowadziły się na stałe jelenie. Gospodarka łowiecka nastawiona jest więc na potrzeby zwierzyny grubej. Uprawiamy 5 poletek łowieckich o powierzchniach od 1 do 2 ha. Posiadamy 15 dużych paśników, w których prowadzimy dokarmianie, aby zatrzymać zwierzynę w lesie i ograniczać przez to szkody na polach. W okresie wiosny i jesieni prowadzimy akcję ochrony pól poprzez całonocne dyżury na polach, w miejscach szczególnie narażonych tj. na plantacjach obsianych kukurydzy. Wszystkie te działania doprowadziły do dużej integracji z rolnikami, którzy z uznaniem odnoszą się do naszych działań i uznają nas za sprzymierzeńców.

Koło w oby obwodach posiada 2 domki myśliwskie, stodołę, 8 magazynów na karmę, 32 paśniki dla zwierzyny płowej, 35 poletek łowieckich, 16 ambon krytych, 25 ambon stanowiskowych, 30 krzesełek. Wszystkie te urządzenia są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Na zimę gromadzimy ok. 10 ton kukurydzy, 6 ton buraków cukrowych, marchwi,  jabłek, 7 ton koniczyny i lucerny suchej, 10 ton odpadów zbożowych, 800 kg soli. Myśliwi rokrocznie przepracowują w obwodach  ponad 3 tys .roboczo-godzin, niemal 150 godzin pracy ciągników i przejeżdżają ok. 12 tys km. Choć w Kole obowiązuje  50 godzin do odpracowania rocznie większość przekracza 100 godz. a rekordziści maja przepracowane po 300-400 godzin.

Uważamy, że najważniejsze jest dostosowanie gospodarki łowieckiej do zwierzyny, jaka występuje w danym obwodzie, warunków terenowych i położenia obwodu. U nas przygotowania do zimy rozpoczynają się już wiosną obsiewaniem poletek, latem remontując urządzenia łowieckie, jesienią  gromadząc karmę.

Pokazujemy że można to robić bez wielkich pieniędzy, jeśli tylko zbierze się grupa pasjonatów, którzy chcą i potrafią współpracować na polowaniu i w zagospodarowaniu obwodu.

 

 

 

Strony: 1 2