30 kwi 2013

Rajd przyrodniczo-łowiecki w Książu Wielkim

Autor: Jerzy Chmiel | Kategoria: Aktualności, Reportaże

            W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w Książu Wielkim odbył się zorganizowany przez Małopolski Odział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych VII Wojewódzki Rajd Turystyczno-Artystyczny o tematyce łowieckiej i przyrodniczej.

            Na prośbę pani Wioletty Kozłowskiej – Komandora rajdu – W organizację włączyli się członkowie Koła Łowieckiego „Knieja” w Krakowie oraz leśnicy Nadleśnictwa Miechów.

W dniu 12.04.13 po przyjeździe drużyn zaprezentowano film pt. Zimowa troska – mniej znana strona łowiectwa, zrealizowany w obwodach Koła. W dniu 13.04.13 grupy młodzieży wyruszyły do lasu Zygmuntów-Brzozówki na trasę przygotowaną przez leśników i myśliwych. Według mapy mieli odnaleźć wyznaczone punkty gdzie czekali na nich myśliwi opowiadając o zagospodarowaniu obwodu, urządzeniach łowieckich, dokarmianiu, a także uczyli rozpoznawania tropów zwierzyny dzikiej. Wielką atrakcja były rasowe psy, które towarzyszyły myśliwym.

            Po kilkugodzinnej wycieczce na młodzież czekało płonące ognisko, gorąca herbata i kiełbaski przygotowane przez myśliwych. W opiece nad uczestnikami pomagała też grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim.

Po powrocie odbył się konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej a następnie Łowczy Koła „Knieja” przedstawił cykl prezentacji pt. „Łowiectwo dawniej i dziś”, „Zwierzyna okolicznych lasów i pól”, „Psy myśliwskie”, „Tradycje łowieckie – kult św.Huberta” „Współczesne Sokolnictwo”. Kolega P. Gardeła przedstawił prezentację pt. „Broń myśliwska”. Wszystkie prelekcje okraszone były przez zespół sygnalistów Nadleśnictwa Miechów, którzy zaprezentowali młodzieży popularne sygnały łowieckie. Ich występy nagradzane były gromkimi brawami. Mamy nadzieję, iż to trwające ponad 2,5 godz. wieczorne spotkanie i cały rajd przybliżył młodzieży zadania i cele łowiectwa oraz pozwoliły docenić pracę myśliwych. Na zakończenie odbył się sprawdzian z wiedzy łowieckiej jaką przyswoili uczestnicy spotkania.

            Rajd zakończono w dniu 14.04.2013 r. na dziedzińcu zamku rozdając dyplomy i puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Miechowskiego, oraz liczne nagrody książkowe i kalendarze o tematyce łowieckiej przekazane przez myśliwych z KŁ „Knieja”.

            Dziękuje kol. myśliwym Jarosławowi Machowi, Wiesławowi Okońskiemu, Waldemarowi Dudkowi, Łukaszowi Nowakowi za pomoc w obsłudze rajdu oraz Piotrowi i Michałowi Gardełom za pomoc w przygotowaniu prezentacji.

Łowczy KŁ „Knieja” Jerzy Chmiel.

Komentowanie jest obecnie zablokowane.